Vooruitzicht logo

Re-integratie 2e en 3e spoor

 

Intake

Een intakegesprek voeren met werkgever en werknemer en een trajectplan opstellen.

Informeren

De werkgever uitgebreid informeren en werk uit handen nemen door wet- en regelgeving nauwkeurig te volgen.

Netwerk

Mijn kennis van de arbeidsmarkt en mijn uitgebreide netwerk inzetten om tot het gewenste resultaat te komen.

Voortgang

De werkgever, eventueel de casemanager, verzekeraar of het UWV en werknemer goed op de hoogte houden van de voortgang.

Begeleiden

Tijdens elk een-op-eengesprek stellen we steeds een haalbaar doel. Zo komen we steeds een stap verder.

2e spoor re-integratie

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer zoekt u naar oplossingen. Het plaatsen van de werknemer in de eigen organisatie is niet meer mogelijk (1e spoor re-integratie). Het 2e spoor re-integratietraject kan ik geheel op mij nemen en begeleiden. Gemotiveerd en met gedegen kennis van regels, eisen van het UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.

Het doel?:

  • Het vinden van duurzaam werk.
  • Het voorkomen van instroom in de WIA.
  • Het voorkomen van sancties door het UWV.

3e spoor re-integratie

Een 3e spoor re-integratietraject, ook wel WGA-traject genoemd, kan een vervolg zijn van het traject 2e spoor. De werknemer is officieel gedeeltelijk arbeidsgeschikt en krijgt een WGA-uitkering. Dit gebeurt na een WIA-keuring door het UWV. De verplichte loondoorbetaling door de werkgever stopt dan. Dit re-integratietraject 3e spoor kan worden gestart door:

  • UWV: als de werkgever via het UWV verzekerd is.
  • Werkgever: indien het bedrijf eigen risicodrager is.
  • Verzekeraar: de werkgever heeft zich verzekerd voor dit risico.